Naše ceny za překlad jsou vypočítávány na základě počtu řádků. Jeden řádek obsahuje 52 úderů včetně mezer.

Cena za řádek se řídí zvoleným jazykem a druhem překládaného textu, objemem překladu jakož i stanovením termínu.
Naše obvyklá cena za řádek je 1,10 euro plus DPH.

Při objemných překladech a pravidelných zakázkách Vám nabízíme příslušné slevy.

Samozřejmě nám můžete kdykoliv zaslat Váš text a my Vám pak neodkladně zhotovíme nezávaznou nabídku.

Pokud plánujete zadat nám zakázku na překládání, jsme Vám k dispozici na telefonním čísle
0049 172 794 55 29
k dojednání přesných detailů.
  V případě velmi nutných zakázek účtujeme za práce přes den, přes noc a o víkendu spěšný příplatek v maximálná výši 30%.

Dodatečné náklady za ověření dokumentu obnášejí 6,50 Euro.

Tlumočení se účtuje podle vynaloženého času. Vyúčtování vychází z hodinové nebo denní sazby a zahrnuje nutné příjezdy a odjezdy tlumočníka. Pokud se užije vlastní firemní vozidlo, jsou vyúčtovány najeté kilometry. Objednavatel převezme všechny příslušné náklady na cestování a přenocování.